Nadrzędna kategoria: Produkty
Kategoria: Steady Print

Niezawodność.


Reakcja na utratę serwera wydruku.

Przed awarią:
Usługa działająca na zapasowym serwerze monitoruje kolejki wydruku na głównym serwerze  i jest odpowiedzialna za replikacje udziałów drukarek i ich sterowników.Po awarii:
W wypadku awarii głównego serwera wydruku serwis zapasowego serwera wydruku powiadamia wszystkie sesje użytkowników i drukarki sieciowe są przełączane na serwer zapasowy w czasie rzeczywistym.  Proces jest bezobsługowy i nie wymaga wylogowania. Administrator może zdecydować czy użytkownicy zostaną poinformowani o zdarzeniu.
Powrót do mapowań drukarek poprzez główny serwer wydruku po przywróceniu funkcjonalności odbywa się poprzez ręczne wciśnięcie jednego przycisku w steadyPRINT Center.Niezawodność: Zarządzanie zapasowym serwerem wydruku.
Dzięki funkcji niezawodności steadyPRINT, wszyscy użytkownicy są w stanie korzystać z drukarek w sposób ciągły nawet przy awarii serwera wydruku. 

1. Niezawodne funkcjonowanie środowiska wydruku zapewnia zapasowy serwer wydruku.

2. Zapasowy serwer wydruku stanowi replikę 1:1 serwera głównego jeśli chodzi o drukarki, porty, sterowniki i udziały. Dzięki temu w przypadku awarii może bez zwłoki przy użyciu programu steadyPRINT przejąć usługi serwera głównego w sposób niezauważalny dla użytkowników.

Te korzyści  oprogramowania steadyPRINT można osiągnąć nawet przy użyciu wirtualnej maszyny jako serwera zapasowego.

3. W podobny sposób można użyć trybu serwisowego do przełączenia kolejek wydruku bez powiadamiania użytkowników.

4. steadyPRINT jest w stanie w przypadku awarii głównego serwera wydruku uruchomić skrypty przełączające drukarki i aplikacje nie wspierane przez Windows


5. Automatycznie wysyłane poprzez pocztę elektroniczną powiadomienia informują o błędach i awariach osoby odpowiedzialne.