Usługi Informatyczne
A A A

Scentralizowane zarządzanie


Drukarki Sieciowe: organizacja i przypisywanie podłączonych drukarek.
1. Przejrzysta katalogowa struktura drukarek pozwala na łatwe zarządzanie i organizację.

2. Podłączanie drukarek na podstawie ID użytkownika, ID komputera i przynależności do grup(także dla klientów terminalowych).

3. steadyPRINT umożliwia oddzielne przypisanie drukarek do stacji i do sesji terminalowej.

4. Ograniczenie ilości podłączonych drukarek.

5. Integracja z wieloma katalogami  Active Directory z możliwością miedzy-domenowego podłączania drukarek.

6. Integracja z wieloma katalogami  Active Directory z możliwością miedzy-domenowego podłączania drukarek.

Nowe drukarki widoczne bez potrzeby restartu stacji (real-time mapping).

Możliwość exportu listy wszystkich drukarek do formatu CSV.7. Od wersji 4.3 program posiada rozszerzone możliwości przeszukiwania w aplikacji steadyPRINT Center. Obiekty mogą być znajdowane szybko i efektywnie w strukturach AD i katalogów środowiska drukowania poprzez proste przeszukiwanie lub zaawansowane metody masek, filtrowanie pozytywne i negatywne.

 


Drukarki Sieciowe: podłączanie drukarek przypisanych do lokalizacji.
1. Po zdefiniowaniu zakresów adresacji IP dla poszczególnych działów, biur, lokalizacji, filtry adresowe mogą być tworzone na poziomie serwera wydruku, folderu lub pojedynczej drukarki.

Przy zmianie miejsca pobytu wszystkie podłączone drukarki wraz z drukarką domyślna dopasowują się do lokalnego zakresu IP.

Pracownicy przemieszczający się miedzy biurami nie muszą martwic się każdorazowo o podłączanie właściwych drukarek, ani o to, że przez przypadek wydrukują dokument w innej lokalizacji.

Poprzez zdefiniowane zakresy adresów IP wybór dostępnych drukarek jest ograniczony do aktualnie dostępnych w pobliżu co czyni odnalezienie właściwej drukarki prostym i przyjemnym nawet w wielkich korporacyjnych środowiskach.

Dokładniejsze omówienie filtrów IP opisuje strona Agenta steadyPRINT.

 


Drukarka domyślna: metody wyboru drukarki domyślnej.
1. Poprzez listy priorytetów steadyPRINT decyduje o przypisaniu optymalnej drukarki domyślnej w każdej sytuacji.


2. W sposób elastyczny możemy zmieniać prawa użytkownika do zmiany drukarki domyślnej przypisanej przez system. Na przykład zmiana użytkownika może obowiązywać tylko do momentu restartu Agenta steadyPRINT.

Drukarkę domyślna można przypisać do komputera, użytkownika lub grupy.

3. Można definiować dowolna liczbę drukarek domyślnych w zakresach adresów IP.

4. W przypadku wielu drukarek domyśnych w jednym zakresie adresów IP użytkownik podczas logowania może wybrać optymalna drukarkę i zapamiętać ten wybór na przyszłość.

Domyślna drukarka wybrana przez użytkownika zapamiętana jest przez program steadyPRINT.

 


Drukarki Lokalne: zarządzanie drukarkami lokalnymi.
1. Możliwe jest zarządzanie drukarkami lokalnymi z poziomu  steadyPRINT Center.

steadyPRINT inwentaryzuje i przechowuje informacje o komputerach i skonfigurowanych na nich drukarkach z wszelkimi dostępnymi informacjami. Przechowywane są nazwy, porty, wersje sterowników, lokalizacje i opisy.

Dzięki temu w każdej chwili steadyPRINT umożliwia podgląd całego środowiska drukarkowego.

 


Drukarki Lokalne: zarządzanie drukarkami lokalnymi.
steadyPRINT oferuje nie tylko aktualny obraz infrastruktury drukowania, lecz również kiedy jaka drukarka jest dostępna dla jakiego użytkownika.

W jaki sposób zarządzać można drukarkami lokalnymi, które inaczej niż sieciowe , są przywiązane do komputera a nie do użytkownika?

steadyPRINT bada kto i kiedy loguje się  do komputera  i na tej podstawie, jest w stanie określić które lokalne drukarki są dostępne dla użytkownika i te informacje pokazuje w steadyPRINT Center.

Jak długo ta informacja jest dostępna decydują ustawienia programu. Domyślnie w pól godziny po wylogowaniu informacja o drukarkach lokalnych komputera jest usuwana. Można ja usunąć również ręcznie.

Poprzez filtry można ograniczać widoki steadyPRINT Center, np. wyświetlić tylko drukarki sprzętowe, pomijając drukarki PDF czy XPS.

 


Podłącznie terminalowych Drukarek Citrix UPD poprzez Agenta steadyPRINT.
Citrix  oferuje technologie podłączania lokalnych drukarek w sesji terminalowej bez instalacji dodatkowych sterowników producenta na serwerze dodatkowo kompresuje przy tym przesyłane do wydruku dane.

steadyPRINT umożliwia korzystanie z tej funkcji poprzez Agenta

1. Wybieramuy opublikowana przez Agenta steadyPRINT drukarkę w sesji terminalowej.

2. steadyPRINT informuje Agenta steadyPRINT.

3. Połączenie drukarkowe jest tworzone na kliencie.

4. Agent steadyPRINT Agent jest powiadamiany przez klienta o nowym połączeniu.

5. Drukarka jest tworzona na  XenApp Serwerze.

 


Tryb obsługi serwisowej: wprowadzanie drukarki w tryb obsługi serwisowej.
1. W trakcie przeprowadzania naprawy lub konserwacji ustawiamy drukarkę w tryb obsługi serwisowej.
W tym czasie drukarka staje się niedostępna dla użytkowników.

2. Co ważne użytkownicy sa informowani poprzez komunikat o niedostępności serwisowanej drukarki. Informacja o trybie jest widoczna również w steadyPRINT Center oraz w Agencie steadyPRINT.
Po udostępnieniu drukarki, połączy się ona automatycznie do odpowiednich stacji informując użytkowników kolejnym komunikatem.

 


Dodatkowe funkcje: Inwentaryzacja, instalacja sterowników i meny kontekstowe.
1.  Ręcznie podłączone drukarki mogą być elastyczny sposób zarządzane przez steadyPRINT. 

2.  SteadyPRINT możę zarządzać wszystkimi drukarkami, nie pozwalając na ręczną instalacje.

3. SteadyPRINT umożliwia latwą instalacje sterowników podłączanych drukarek. Działając w trybie administracyjnym unika komunikatów o braku uprawnień czy zaufaniu sterowników.


4. Najważniejsze funkcje sa dostępne w prosty sposób w konsoli steadyPRINT Center poprzez kontekstowe menu. Klikając prawym przyciskiem myszy na obiekcje serwera wydruku dostajemy się do dostępnych funkcji bez straty czasu.

Nasi partnerzy

Skontaktuj się

 

Regulamin sklepu

 Regulamin sprzedaży sklepu Star-Net Jacek Starzycki Czytaj więcej...

Kto jest online

Odwiedza nas 105 gości oraz 0 użytkowników.

O firmie

  

 

Posiada ponad dwadzieścia lat  doświadczenia w zarządzaniu projektami  IT
w międzynarodowych korporacjach.  Czytaj więcej ...