TSX Gateway

Kategoria: Thinstuff
Opublikowano: niedziela, 07, wrzesień 2014
Super User
Odsłony: 4568

Wstęp

TSX Gateway jest mocno bezpiecznym rozwiązaniem zdalnego dostępu. Poprzez szyfrowane łącze HTTPS przekazywany jest ruch RDP i poprzez internet  tworzony jest w ten sposób bezpieczny kanal połączenia  VPN od klienta do TSX Gatewaya i dalej do docelowego hosta RDP.

Zdalnym serwerem  może być dowolny host udostępniający połączenia RDP np:

Serwery

wielopołączeniowe:

Jednopołączeniowe stacje RDP:

Funkcje

Bezpieczeństwo

Zestaw polityk zezwalający na szczegółowe przydzielanie dostępu do  TSX Gateway:

CAP: Connection Authorization Policies – Polityki Autoryzacji Połączenia

RAPs: Resource Authorization Policies – Polityki Dostępu do Zasobów

Rejestracja zdarzeń

Wymagania

Protokół RDP w wersji od  6 wzwyż

Wspierane systemy operacyjne

Certyfikaty